• 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

SAVE บุคลากรทางการแพทย์

ส่งมอบเสื้อเกราะ 7 วัน 7,000 ตัว
anesthesia, doctor, female
surgery, hospital, doctor
doctor, medical, medicine
doctor, dentist, dental

คุณคิดไหม เป็นนักรบ ไม่มีเสื้อเกราะ จะเกิดอะไรขึ้น

ท่านคงไม่อยากเห็นข่าว หมอ หรือบุคลากรทางการแพทย์ล้มป่วยเพราะรักษาโรคให้พวกเรา

ช่วยท่านด่วน

ด้วยการบริจาคเงิน ซื้อชุดเกราะป้องกันให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เพียงบริจาค 500 บาท

ทุกท่านที่ร่วมบริจาคกับ โครงการ 7 วัน 7,000 ตัว จะได้รับ ลิงค์ E-Book หนังสือ พาธุรกิจติดปีกเล่ม 1 (มูลค่า 390 บาท) ฟรี กลับไปยังอีเมลล์ของท่าน

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมไปด้วยเคล็ดลับในการสร้างทักษะและนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างมีพลังและมีความสุข รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ

นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยเคล็ดลับการโค้ชชิ่ง ที่หุยได้นำไปใช้กับประสบการณ์จริง ที่มีโอกาสไปโค้ชให้กับลูกค้า องค์กร ต่างๆ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าทุกราย สามารถบรรลุเป้าหมาย ทีมงานเข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน รักกัน และที่สำคัญ คือ มีความสุขและประสบความสำเร็จภายในองค์กร รวมไปถึงทีมงาน
เพื่อให้นำพาธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กัน

แบ่งปันความรัก ความห่วงใยของท่าน ผ่านมูลนิธิ อนันตา และ เงินที่เหลือจากความต้องการ จะจัดซื้อหน้ากาก หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งหมด

 

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

ร่วมบริจาคได้ที่ :

เลขที่บัญชี : SCB 405-1-59970-5
ชื่อ : กฤษฏิ์ณิชา พนาราม
สาขา เซ็นทรัล แกรนด์ พลาซ่า พระราม9
โครงการ 7 วัน 7000 ตัว Save บุคลากรทางการแพทย์
Please enter your email, so we can follow up with you.
Click or drag a file to this area to upload.
 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

Ananta, Who are we?

จุดเริ่มต้นของกลุ่ม “อนันตา” ถ้าจะให้นับช่วงเวลาที่แท้จริงของการเริ่มต้น ก็คงนานเกินกว่า 30 ปี … โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนนักเรียนที่เรียนจบมาพร้อมกัน มีอุปนิสัยที่คล้ายกัน มีความฝันที่ตรงกันที่อยากจะเห็นสังคมที่พวกเราอยู่นี้..น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม
จึงชักชวนกันมาทำ “กิจกรรมของการแบ่งปัน” โดยแรกเริ่มจากกลุ่มเพื่อนเล็กๆ ต่อมาก็ขยายวงใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น จากการรวมเพื่อนของเพื่อนบ้าง คู่ค้านักธุรกิจที่มีนิสัยเหมือนกันบ้าง มาเริ่มก่อร่างสร้างและทำสิ่งดีๆ คืนกลับสังคม

พวกเราเริ่มต้นจากการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ภัยหนาว สงเคราะห์แก่ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบทุนการศึกษา หนังสือ ตำรา เครื่องเขียนแบบเรียน ชุดนักเรียนนักศึกษา โดยใครได้ข่าวว่าที่ไหนขาดเหลืออะไร ต้องการความช่วยเหลือด้านไหน อย่างไร ก็ใช้การแจ้งข่าวบอกเล่าถึงกัน ชักชวนเชิญชวนกันไปทำกิจกรรมต่างๆ

นานวันเข้า เราเริ่มแบ่งกิจกรรมที่ทำออกเป็นหมวดหมู่ เป็นโครงการ เป็นงาน เป็นรูปเป็นร่าง จากความกระจัดกระจายก็เริ่มรวมตัวอย่างชัดเจน จนเริ่มตั้งชื่อกลุ่ม ซึ่งก็เปลี่ยนชื่อไปมาหลายหน จนในที่สุดก็มาลงตัวที่คำว่า “อนันตา” ซึ่งแปลว่า ไม่รู้จบ, ไม่มีสิ้นสุด, นับไม่ได้, คำนวณไม่ได้, มากล้น ซึ่งสื่อถึงความตั้งใจของพวกเรา ที่จะร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ของการให้ การแบ่งปันที่จะไม่สิ้นสุดไปจากความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้

กลุ่ม “อนันตา” นี้ คือกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจที่มีจิตอาสา ที่รวมตัวกันเพื่อจะร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว นอกเหนือจากแนวคิดที่ให้ความช่วยเหลือแบบบอกต่อเป็นครั้งคราวแล้ว กลุ่มเพื่อน“อนันตา” ยังมีโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง และหวังผลที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ที่สามารถส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นได้แบบไม่มีสิ้นสุด ซึ่งเป็น 4 โครงการหลักของพวกเรา

โค้ชหุย รัตนา ธนสารกิจ

Business Coach ระดับ Master Coach
ทีม Business Breakthru ธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาและโค้ชชิ่งทีมผู้นำขององค์กร SMEs ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 3 ปี

จากชีวิตวัยเด็กที่เกิดมาในครอบครัวธุรกิจ SMEs คุณพ่อทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานเล็กๆ ย่านยศเส ตอนป.5 คุณพ่อได้เปิดโรงงานทอผ้ายืด เล็กๆ มีคนงาน 4 คนและเครื่องทอผ้า 4 เครื่องย่านตรอกจันทน์

หลังเลิกเรียนในวัย 12 ปี โค้ชหุยได้เริ่มช่วยคุณพ่อ คุณแม่ทำงานเป็นต้นมา เฝ้าเครื่องทอผ้า หลังเลิกเรียนถึงเที่ยงคืน และทำงานเสมียน เช็คของเข้าออก เปิดบิล คิดค่าแรงพนักงาน จ่ายเงินเดือน เป็นต้น

หลังอายุ 19 ปี ธุรกิจครอบครัวเติบโต ทำให้โค้ชหุยได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้เรียนแบบสบาย เพราะได้ทำงาน เป็นแม่บ้านทำความสะอาด หอพักของมหาวิทยาลัย และได้ทำงานเป็น Admin ทั่วไป ในสำนักงาน ทนายความ Salzburg, Ray and Burgman ที่ Los Angeles เป็นเวลา 3 ปี 

หลังจากนั้นกลับมา เรียนต่อปริญญาโทภาคค่ำที่ ม.ABAC พร้อมทั้งทำงาน ตำแหน่ง Merchandiser ด้านเครื่องนุ่งห่มให้กับหลายบริษัท ทำให้โค้ชหุยได้เข้าใจ และเห็นใจอย่างลึกซึ้ง ถึงปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs และพนักงาน ว่ามีปัญหา และความเครียด ความกังวลมากมายเพียงใด และความทุกข์นั้น ได้ส่งผลถึงชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และ สุขภาพด้วย

ปัจจุบัน โค้ชหุยได้เคยเป็นที่ปรึกษาและโค้ชทีมธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ ประเทศแคนาดา มากกว่า 20 บริษัท เช่น บริษัท Canifa (ประเทศเวียดนาม) BB Maternity (ประเทศเวียดนาม) ESRI Vietnam Cititex เป็นต้น มูลค่าของ Port ธุรกิจที่ดูแลในปัจจุบัน มากกว่า 10,000 ล้านบาท และ ธุรกิจเหล่านี้เติบโตหรือลดความสูญเสีย 10-200% ใน 4-6 เดือน

เป้าหมายในชีวิตของโค้ชหุย คือ ทำให้ ธุรกิจของลูกค้า SMEs เติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และทีมงาน มีความสุข ซึ่งจะนำพาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และมีความสุข

นอกจากนี้ โค้ชหุย ยังมีเป้าหมายในการนำพาเด็กๆ และผู้ให้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง และสามารถนำพาตนเอง ไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข โดยโค้ชหุยได้ เป็นผู้เขียนหนังสือ สอนลูกให้ชนะโลก (ปัจจุบันเป็นออนไลน์คอร์ส) ปลุกอัจฉริยภาพให้ลูก และรอให้คลอดก่อนก็สายเสียแล้ว โดยใช้นามในการเขียนว่า Rattana Mnshang (รัตนา แม่น้องแชง) ซึ่งเป็นนามที่ใช้เขียนในฐานะ ผู้ปกครองจิตอาสา ที่ช่วยแบ่งปันให้คำปรึกษา ในเวบบอร์ดของโมมี่พีเดีย ในช่วงปี 2549-2552 ก่อนที่จะมาเขียนใน FACEBOOK ในนาม Rattana Mnshang และ เพจ สอนลูกให้ชนะ “โลก” และ โค๊ชหุย Business/Personal & Family Success Coach โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน

ประวัติการทำงาน มากกว่า 40 ปี

-อจ. ด้านการสร้างและบริหารธุรกิจแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม วิทยา London School of Facshio Design กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
-ที่ปรึกษาในการจัดตั้งและบริหาร บริษัท ESRI Vietnam กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
-ที่ปรึกษาในการก่อตั้งและบริหาร ปราณลีสปา ในเครือ บอดี้เชพ
-ที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ Worldtrade Management Service บริษัท PwC ประเทศไทย จำกัด
-ผู้จัดการสาขาประจำประเทศเวียดนาม บริษัท Leisure Apparels Co.,Ltd คุมการผลิต 12 โรงงาน เดือนละ 300,000 ตัว

การศึกษาและการพัฒนาตนเอง
โค้ชหุยมีความเชื่อว่า ธุรกิจและโลกเรานั้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่จะนำพาองค์กรธุรกิจ ทีมงาน และผู้คนให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้สำเร็จและมีความสุขนั้น คนเป็นโค้ชจะต้องมีการพัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ลูกค้ามากที่สุด จึงเป็นที่มาของการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง

-BBA Loyola Mary Mount University, Los Angeles California USA
-MBA Assumption University Thailand
-Master NLP Coach Michael Bolduc Thailand
-Entrepreneur Master Class : Vince Tan
-Mind Control Master Class : Vince Tan
-Sales and Leadership Mastery : Coach Rommie (Certified Course of Blaire Singer)
-Powerful Sales Presentation : Coach Rommie (Certified Course of Blaire Singer)
-NLP Practioner Course : Michael Bolduc Thailand
-Success Coach : Michael Bolduc Thailand
-Mind Power : Michael Bolduc Thailand
-The Secret of Millionaire Mind : T Harv Aker
-Communication and Advance Communication : Landmark Education
-Landmark Forum and Advance Course : Landmark Education
-Spa Business Management ( Chiva-som Academy)
-Holistic Treatments (Chiva-som Academy)
-Facial and Beauty Treatment (Chiva-som Academy)
-etc