หนังสือเล่มนี้ รวบรวมไปด้วยเคล็ดลับในการสร้างทักษะและนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างมีพลังและมีความสุข รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ

หนังสือเล่มนี้ ยังประกอบไปด้วยการโค้ชชิ่ง ที่หุยได้นำไปใช้กับประสบการณ์จริง ที่มีโอกาสไปโค้ชลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกรายสามารถบรรลุเป้าหมาย และทีมงานเข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน รักกัน และที่สำคัญ คือ มีความสุขและประสบความสำเร็จภายในองค์กร รวมไปถึงทีมงาน

เพื่อให้นำพาธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กัน