โครงการกล่องป้องกัน เชื้อฟุ้งกระจายคลายความเสี่ยงแพทย์

“กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย” ซึ่งช่วยแพทย์-พยาบาลปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจ คิดค้นขึ้นโดย Lai Hsien-yung (賴賢勇) วิสัญญีแพทย์ ของ Mennonite Christian Hospital ที่เมือง Hualien ไต้หวัน

“ผมเริ่มคิดค้นเครื่องมือนี้ขึ้นมาก็เพราะ เมื่อเดือน มค. เพื่อนหมอในจีนแผ่นดินใหญ่ขอให้ออกแบบเครื่องมือป้องกันสำหรับบุคคลทางการแพทย์เพิ่ม
หมอ Lai
Designer
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

เป็นโรงเรียนนวตกรรมแห่งการเรียนรู้

ได้รับการร้องขอให้ช่วยทำต้นแบบ กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ซึ่งช่วยแพทย์ – พยาบาล ปฏิบัติการใส่ช่วยหายใจ

ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย วิสัญญีแพทย์ Lai Hsien Yung แห่ง รพ. Mennonite Christian Hospital เมือง Hualien ไต้หวัน

เครื่องมือที่ว่านี้ ใช้ครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วยติดเชื้อ covid -19 ที่ระบบหายใจล้มเหลว ระหว่างปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งมี 2 ช่องสำหรับแพทย์-พยาบาลสอดมือเข้าไปใส่ท่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคจากผู้ป่วยสู่แพทย์-พยาบาลขณะใส่ท่อ

ต้นทุนกล่องนี้ราคา 6000 บาท/กล่อง และสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อของคุณหมอได้

รพ. ใดต้องการ กรุณา ส่งชื่อ และ จำนวนมาได้ ทางเราจะส่งรายชื่อให้กับทางโครงการเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือ

โครงการกล่องป้องกัน เชื้อฟุ้งกระจายคลายความเสี่ยงแพทย์​
หลีกเลี่ยงการใช้ yahoo mail ข้อมูลที่ส่งมา อาจตกหล่นและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ขอบคุณค่ะ

** ถ้ารพ. ใดสามารถจัดซื้อเองได้ เราจะประกาศแหล่งผู้ผลิตในราคาทุนให้ ** 

บริจาคได้ที่โครงการนี้