You are currently viewing ใส่ของในตู้ปันสุข ต้องสร้างปัญญาด้วย

ใส่ของในตู้ปันสุข ต้องสร้างปัญญาด้วย

หลายวันนี้ หุยชื่นชมไอเดียของตู้ปันสุขนะคะ เป็นสิ่งที่เราทุกๆคนในสังคม สามารถแบ่งปันความสุขและกำลังใจให้คนมากมายในสังคมที่เดือดร้อนได้จริงๆ จะทำให้พวกเรา สามารถผ่านพ้นปัญหาไปด้วยกัน อย่างไม่ทุกข์ยากเกินไป แต่การที่มีกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มนึงที่ทำตัวไม่เหมาะสม มาตระเวณเอาของไปหมดตู้ โดยไม่เผื่อแผ่ให้เพื่อนๆที่เดือดร้อนคนอื่น และอาจจะก่อการทำซ้ำ ทำตาม จนผู้คนเอือมระอา ก็เป็นที่วิพากย์วิจารณ์ในตอนนี้

หุยอยากแนะนำว่าทการให้ของเรา อย่าให้แต่ของ แต่จงให้ปัญญา และให้กำลังใจด้วย คนที่กระทำตัวไม่น่ารัก แสดงความละโมภโลภมาก เห็นแก่ตัว

ส่วนลึกนั้น มาจากความ “กลัว” กลัวความขาดแคลน กลัวไม่มี กลัวไม่ได้ กลัวไม่เหลือจึงอยากได้ อยากได้มากที่สุด

หลายๆ คน แม้ภายหลังร่ำรวยแล้ว ก็ยังมีนิสัยสันดานเช่นนี้ คือ เห็นแก่ตัว ละโมภโลภมาก มีมหาเศรษฐีหลายคน ก็มีสันดานแบบนี้ เพราะอดอยากยากจน ลำบากมาแต่เกิด มันฝังในจิตใต้สำนึก

ดังนั้นวิธีการง่ายๆที่พวกเราทำได้ ในการแก้พวกนี้ คือ พิมพ์สติกเกอร์ หรือถ้อยคำให้กำลังใจ ในของทุกชิ้น

โดยเป็นคำที่ดี ให้กำลังใจ โปรดหยิบคนละชิ้น ให้ทุกคนมีความสุขด้วยกัน ถ้าคนเอาไป เค้าเจอคำนี้ทุกๆ วัน อัตโนมัติ มันจะถูกบันทึก โปรแกรมในจิตใต้สำนึก จะค่อยๆบรรเทาความละโมภ และจะรู้สึกผิดที่จะมาเหมาหมดตู้ และถ้าเค้าจะเอาไปขาย

เขาต้องลอกสติกเกอร์ออกทีละอัน ก็ต้องเห็นถ้อยคำพวกนี้อยู่ดี มันจะบันทึกโดยอัตโนมัติในใจของเค้าค่ะ

ลองดูนะคะ เทคนิคนี้ใช้ได้ผลเสมอ และพวกเราก็โดนคนใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว เราใช้สิ่งนี้ ช่วยคนได้ค่ะ

อย่าซื้อแต่ของ ให้แต่ของนะคะ จงให้ถ้อยคำที่ให้พลังและกำลังใจด้วย จะเปลี่ยนโลกได้ ค่ะ

Leave a Reply