You are currently viewing ## หลังไวรัสโควิด ประเทศไทยอาจจะเป็นโอกาส ##

## หลังไวรัสโควิด ประเทศไทยอาจจะเป็นโอกาส ##

จากการติดตามเรื่องไวรัสโควิด และเฝ้าสังเกตการทำงานของแต่ละประเทศ

เห็นได้ชัดว่า ประเทศไทยของเรา มีมาตรการในการป้องกันสูงมาก
แม้อาจจะไม่ได้ เท่าที่คนหลายคนคาดหวัง แต่เมื่อเทียบกับประเทศยักษ์ใหญ่ เราทำได้ดีมาก

หุยไม่ชื่นชมรัฐบาล หรือหน่วยงานภาคการเมืองหรือกรม กองในเรื่องนี้
แยกให้ชัดๆ นะ พวกนี้ยังเล่นการเมืองเยอะมาก แต่หุยชื่นชมความรักความเมตตาของบุคลากรทางการแพทย์ และภาคประชาชนมีหันมาช่วยเหลือกันเต็มที่มากกว่า
ระยะเวลากว่าเดือน ที่เราต้องช่วยกันฝ่าฟันความขาดแคลน

หากันตามมีตามเกิด ท่ามกลาง ความงง และง้างกันในส่วนกลาง ทำให้เราฝ่าวิกฤตมาถึงตอนนี้ แต่ยังไม่จบนะ อย่านิ่งนอนใจ สิ่งที่หุยเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้น หลังไวรัสโควิด
คือ หลายๆ ครอบครัว จะไม่กล้าให้ลูกไปเรียนต่างประเทศ และโรงเรียน มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ก็เปิดสอนออนไลน์มากขึ้น

ทำให้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลานานๆ ต่อไปคนจะไปเรียนออนไลน์ ต่างประเทศมากขึ้น รร.ไทย หรืออินเตอร์ในไทย จะได้รับผลกระทบ และถ้า ผปค. ไม่ปรับตัว ยังเรียนแบบเดิมๆ

ลูกๆ ของเราก็จะมีปัญหาที่สู้ต่างชาติไม่ได้เช่นกัน เพราะแนวโน้มของโลกจะเป็นแบบนี้ และคนไทยในต่างแดน และครอบครัว น่าจะย้ายถิ่นฐานกลับเยอะ เพราะเห็นได้ชัดถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิต เมื่อเกิดวิกฤต เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ประเทศไทย พยายามดูแลทุกคน ตรวจเจอก็รีบรักษา ในขณะที่ต่างประเทศ ต้องใกล้ตายเท่าน้น จึงจะได้เข้ารพ.
เครื่องมือ และความใส่ใจของบุคลากรทางการแพทย์ไทยมีสูงมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมตตาธรรม และความอดทน ทำให้ประเทศไทยจะได้รับความไว้วางใจจากคนต่างประเทศในการรักษา ประเทศไทย ก็มีความพร้อมด้านงานบริการสูงมาก มีโรงแรมมากมาย มีคนไทยจิตใจเมตตา รักงานบริการ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนในยามวิกฤต

ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร และทรพัยากร อำนวยความสะดวก หุยเชื่อว่า ถ้าประเทศไทย สามารถรักษามาตรฐานการดูแลประชาชน เรื่องไวรัสชนาดนี้ ประเทศไทย จะเป็นแผ่นดินทอง ที่ใครๆก็จะหลั่งไหลมา และแน่นอน ภาคประชาชน ต้องปรับตัว เพราะคนเหล่านี้ มาในทักษะที่สูงกว่า มาด้วยเงินทุนที่สูงกว่า

ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเอง โอกาสที่หลั่งไหลมาก เราจะคว้าไม่ได้รีบๆ พัฒนาตัวเองซะ
ปลาเร็วกินปลาช้า จงรีบฝึกปรับตัวให้ทันการณ์ ฝึกตัวเอง ฝึกลูกในระหว่างวิกฤต
เรียนออนไลน์ สอนออนไลน์ ปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ปรับกลยุทธ์ รีบยืนให้ไว เพราะคนที่จะเค้าเตรียมจะมา เขาเตรียมตัวแล้ว 

Leave a Reply