You are currently viewing อย่าเก็บคำวิจารณ์ คนอื่นมาใส่ใจ

อย่าเก็บคำวิจารณ์ คนอื่นมาใส่ใจ

อย่ามอง “คำวิพากย์ วิจารณ์” ไปในทางลบ หากแต่มันคือ การฟีดแบ๊ก ที่ทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง เพื่อทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วไปต่อ ….

เราจะได้รับประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อ เปิดใจรับฟังและวาง “อีโก้” ในตัวลง ฟังฟีดแบ๊กอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์

เพราะมนุษย์ ไม่ได้ถูกสร้างมา เพื่อให้ทำอะไรได้คนเดียว ดังนั้น การรับฟังทีม แล้วพัฒนาตัวเองจะทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจ

#Coachhui
#MasterBusinessCoach
#แม่เหล็กพลังงานบวก
#RattanaMnshang ดูน้อยลง

Leave a Reply