You are currently viewing อย่าติดสินบนลูก ด้วยการให้ของรางวัล

อย่าติดสินบนลูก ด้วยการให้ของรางวัล

มี ผปค. หลายท่านมาปรึกษา เรื่องการให้ของรางวัลกับลูก เมื่อลูกเรียนเก่ง ได้อันดับที่ดี หลังจากนั้น ลูกทวงของรางวัล หุยขออนุญาตแยกแยะให้ดังนี้ นะคะ

คนเรานั้น หากทบทวน บทบาทหน้าที่ของตัวเราเองครบถ้วน ถือว่าดี เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทำ หากทำแค่ผ่านไปแบบลวกๆ แม้ทำครบก็ยังถือว่ายังต้องปรับปรุง และถ้าทำไม่ครบก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์

ในการอธิบายให้ลูกเข้าใจ ควรให้เค้าเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง พ่อแม่ควรให้คำชื่นชม ว่า “ลูกรับผิดชอบดีมาก พยายามมากที่ทำหน้าที่ในการเรียนได้ดี” เพราะการชื่นชมลูกนั้น คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ สำหรับลูก

ดังนั้น การทำตามหน้าที่ให้ดี ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ ไม่ใช่ทำเพื่อแลกเปลี่ยนของรางวัล

อีกมุมนึงในสังคม คนที่สมควรได้รับคำชื่นชม หรือรางวัล คือคนที่ ทำเพื่อคนอื่น นอกจากทำหน้าที่ตัวเองดีแล้ว ยังสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ทำเพื่อคนอื่นด้วย เช่น คนในครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้

และระดับสูงสุด คือ นอกจากจะทำหน้าที่อย่างดีแล้ว ช่วยสังคมส่วนรวมแล้ว ยังกระตุ้นและปลุกพลังให้คนรอบข้าง และผู้อื่นช่วยกันทำหน้าที่ของตนให้ดี และ เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วย

นี่คือ ผู้นำอย่างแท้จริงค่ะ ระดับ 2 และ 3 เท่านั้น ถ้าจะได้รางวัล จะดูจากจุดนี้ แต่คนที่มาถึงระดับนี้ เค้าทำอะไรไม่คาดหวังหรอกค่ะ สิ่งที่เค้าได้ มันยิ่งใหญ่อยู่แล้ว มันคือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งตน ที่ได้ทำภารกิจแห่งมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ ได้สร้างความแตกต่างให้โลกมากมายเพียงใด

#โค้ชหุย
#MasterBusinessCoach
#ParentingCoach
#RattanaMnshang
#สอนลูกให้ชนะโลก
#แม่เหล็กพลังบวก
#Magnet+

Leave a Reply