You are currently viewing วิกฤตจากสิ่งที่มนุษย์สร้าง ผลกระทบสู่การเปลี่ยนแปลง

วิกฤตจากสิ่งที่มนุษย์สร้าง ผลกระทบสู่การเปลี่ยนแปลง

2020 จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่อเมซอน ออสเตรเลีย ถึง ไวรัส โควิด 19

วันนี้ลูกได้พูดถึงเรื่องนี้ หุยจึงได้เล่าให้ลูกฟัง เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ของโลก ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เป็นฝีมือมนุษย์ ไม่รวมถึงการตายของสัตว์ทะเลจำนวนมาก ที่ตายเพราะสิ่งที่มนุษย์ทิ้งลงทะเล สัตว์ และต้นไม้เหล่านี้ เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเรา มีจิตวิญญาณ มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นคลื่นพลังงาน การที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ตายอย่างทุกข์ทรมาร ด้วยฝีมือมนุษยชาติ ดวงจิตที่ตายนั้นเกิดความโกรธแค้น ยิ่งตายเป็นหมู่ใหญ่พร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกัน เกือบพันล้านชีวิต ตายในกองเพลิงเหตุการณ์เดียวกัน พลังงานแห่งความหวาดกลัว โกรธแค้น เป็นพลังงานลบ ทรงพลังมหาศาล

จิตของหุยรับรู้ตั้งแต่ปลาย ธ.ค.ว่าคงจะเกิดเรื่องใหญ่ในปี 2020 จิตบอกให้พร้อมรับมือ แต่ไม่รู้คืออะไร จนเจอเรื่องฝุ่น P.M.25 หุยไม่แปลกใจ ก็เล่นเผาโลกกันขนาดนี้ มลพิษจะไปไหน มาจนถึงไวรัส ผลกระทบหนักขนาดนี้ ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่

หุยไม่ได้เป็นแม่หมออะไร แต่จะบอกว่า ต่อไปชีวิตคนเราจะไม่เหมือนเดิม บอกไว้ให้ทำใจ และฝึกยอมรับและปรับตัว เป็นกรรมร่วมของมนุษยชาติ แน่นอนค่ะ จะมีมือหลายๆมือออกมาช่วยปัดเป่าให้หนักเป็นเบา ถึงวาระที่เราเรียนรู้บทเรียนนี้จนพอ จะมีความช่วยเหลือ …

แต่จะมีบทเรียนใหม่ๆที่หนักกว่าเดิม รออยู่เบื้องหน้า ฝึกๆไว้ค่ะ มจจะได้ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ให้กำลังใจ และ สู้ไปด้วยกัน

Leave a Reply