You are currently viewing ให้ซื่อสัตย์กับตัวเอง เมื่อเกิดความผิดพลาด (passion)

ให้ซื่อสัตย์กับตัวเอง เมื่อเกิดความผิดพลาด (passion)

เมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าปัญหาเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไข #หยุดพร่ำเพ้อถึงความผิดพลาดหรือหาคนทำผิด

แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ทำแบบนี้ เพราะ มองว่าความผิดพลาด มันเป็นเรื่องหน้าอาย บ่งบอกว่าขาดประสบการณ์ ดูไม่เก่ง ไม่ฉลาด แล้วยังไง??

<<< วันนี้มี วิธีการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น >>>

เริ่มด้วย วิธีที่ 1. ยอมรับโดยดุษฎี ว่าความผิดพลาดไม่ใช่ตราบาป แต่มันคือการข้ามไปสู่ความสำเร็จ ขอให้จดจำไว้ว่า การผิดพลาด คือ การเรียนรู้ ดังนั้นทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งสติ คิดไตร่ตรองให้ดี แล้ววิเคราะห์หาสาเหตที่แท้จริง

วิธีที่ 2. อย่าอยู่กับอารมณ์ขุ่นมัว นานๆ สถานการณ์แบบนี้ให้ลุกขึ้นออกจาก ณ ที่ตรงนั้น แล้วหาที่สงบๆ ผ่อนคลายลดความตรึงเครียด ที่สำคัญคุณต้องปล่อยวางให้เร็ว เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อีก ดังนั้น เมื่อพร้อมที่กลับเข้ามาทำงาน ขอให้คุณเริ่มต้นแก้ไข ข้อผิดพลาดอย่างมีพลัง

วิธีที่ 3. หา Mentor ซึ่งการมี Mentor จะช่วยาทำให้คุณกลับมาอยู่โหมดปกติ พร้อมทำงาน เพราะการมี Mentor นั้น จะคอยเตื่อนคุณ และ หาทางออกให้คุณ แต่จำไว้อย่างนึงว่า คุณจะไม่มีทางได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณอยากได้ยิน เพราะเค้าจะทำให้คุณเห็นอีกมุมมองนึง ซึ่งสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะคนทั่วไปมักจะคิดอะไร เข้าข้างตัวเองเสมอ สรุปคือ Mentor จะทำให้เราได้คิด วิธีการใหม่ๆ ลำดับขั้นตอนของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่

คนที่ประสบความสำเร็จ จะเข้าใจทันที ว่าหากมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพียงแค่ยอมรับและรีบแก้ไขมันจัดการกับจุดนั้น ทันที แล้วจะไม่รอให้มันเกิดขึ้นอีก

โค้ชหุย
Master Business Coach
Business BreakThru
ธุรกิจติดปีก
Magnet แม่เหล็กพลังบวก

Leave a Reply