You are currently viewing #ปรับตัวอย่างไร เพื่อคว้าโอกาส

#ปรับตัวอย่างไร เพื่อคว้าโอกาส

มีเพื่อนๆหลายๆคน รวมทั้งลูกค้าด้วย ถามหุยว่า

จะปรับตัวอย่างไร เพื่อ พลิกวิกฤต เป็นโอกาส หุยบอกเลย สิ่งแรกคือ ทำใจ

ทำใจให้ยอมรับความจริงว่า โลกของเราไม่เหมือนเดิม ไม่ว่า เราจะชอบหรือไม่ก็ตาม มันไม่เคยเหมือนเดิมมานานแล้ว และจะเปลี่ยนเร็วขึ้น หนักข้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ ก็ต้องอยู่กับความจริงนี้ มีทางเลือกแค่ จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ไหน เบิกบาน หรือ หดหู่ กระตือรือร้น หรือ ทุกข์ร้อน

การรับมืออย่างมีพลัง จะทำให้มีสติในการวางแผนดีขึ้น จงสร้างพลังให้ตัวเอง และยิ้มรับการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อพลังนี้ให้คนรอบข้าง ถ้าเป็นเจ้าของ จงส่งต่อให้ทีม ให้เค้ารู้ว่า เราอยู่เคียงข้าง และพร้อมนำพาทุกคนฝ่าฟันไป ดึงพลังของทีมขึ้นมา ให้ช่วยเหลือกัน ให้คิดวางแผนด้วยกัน คนละไม้ละมือ เจ้าของ เจ้านาย อย่าสบายคนเดียว ปรับตัวให้ติดดินมากขึ้น ใกล้ชิดทีมมากขึ้น ช่วยกันปรับลดความเสียหาย ค่าใช้จ่ายลงทีละ 5-10% หาแนวทางและร่วมกันทำ

ในยุควิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐ สิ่งที่เค้าทำคือ ลดเวลาทำงานของแต่ละคนลง 20% -50% เพื่อไม่ต้อง Lay off พนักงาน ทุกคนทำงานได้ ทุกคนรายได้ลดลง แต่ด้วยความเข้าใจกัน ผู้บริหาร ลดเงินเดือนตัวเอง และไม่รับโบนัส เพื่อเสียสละให้พนักงานอยู่รอดด้วยกัน พนักงานทุกคน พร้อมใจพัฒนาตัวเอง และปรับการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร เจ้าของ ลงมือให้พลังกับพนักงานด้วยตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการรัดเข็มขัด ลดความฟุ่มเฟือย และทำงานหนัก เพื่อให้ฝ่าวิกฤตไป ในสถานการณ์แบบนี้ ทุกคนช่วยกันปรับลดมาตรฐานชีวิตลง ใช้ชีวิตอย่างเมตตาต่อกัน ไม่กอบโกยเข้าหาตัวเอง แต่รู้จักอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล สู้ด้วยกัน ลำบากด้วยกัน จนกว่าจะชนะ เหตุการณ์ที่เลวร้าย

ถ้ามองในแง่ครอบครัว หรือ ธุรกิจก็เช่นกัน ต้องเห็นอกเห็นใจ เมตตาต่อกัน เปิดใจหารือกันตรงๆ เพื่อทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่าปล่อยให้คนใด คนหนึ่งเสียหาย หรือตายไป เพราะสุดท้าย เราเองก็ไม่รอดเช่นกัน ในสถานการณ์นี้ ความรักความเมตตา และเป็นจุดยืนให้กันและกัน เป็นกำลังใจกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำเท่านั้น ทุกคนจึงจะรอดได้

ให้กำลังใจค่ะ

#โค้ชหุย
#MasterBusinessCoach
#ParentingCoach
#ธุรกิจติดปีก
#Magnetแม่เหล็กพลังบวก

Leave a Reply