You are currently viewing Burnout Syndrome สภาวะหมดไฟ ไม่ว่าใครก็เกิดขึ้นได้ จริงมั้ย ??

Burnout Syndrome สภาวะหมดไฟ ไม่ว่าใครก็เกิดขึ้นได้ จริงมั้ย ??

สาเหตุที่มักเจอบ่อยๆ จากพนักงานและเจ้าของกิจการ ที่หมดไฟในการทำงาน เช่น เหนื่อยหน่าย เกิดความวิตกกังวล สภาวะเศรษฐกิจถดถอย งานที่หนักเกินไป และ ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานลดลง

.

#ข้อแรก เราต้องเข้าใจสาเหตุ ของสภาวะหมดไฟของคนก่อน นะคะ ว่าเกิดจากอะไรงาน overlode หนักเกินไป ไม่สมดุลกับปริมานคนทำงาน การที่พนักงานหมดไฟ มาจากโครงสร้างของบริษัท ปัญหาการเมืองภายใน ปัญหาพฤติกรรมของเจ้านายที่ขี้เหวี่ยง ขี้วีน ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น ไม่มีความยุติธรรม

#สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นปัญหาภายในทั้งสิ้น

ดังนั้น ถ้าเราสามารถแก้ไขบรรยากาศที่ทำงานนี้ ให้เป็นบรรยากาศที่มีความสุข เป็นงานที่มีการช่วยเหลือแบ่งปัน แต่ละคนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้ง เพิ่มเติมทักษะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการทำงานต่อไป ปัญหาของการหมดไฟ จะต้องไม่เกิดขึ้น อย่างแน่นอน!!

#ข้อสอง เจ้านายหรือเจ้าของกิจการ มักมีความคาดหวังในตัวลูกน้องสูงมาก ต้องทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ถูกกำหนด เมื่อลูกน้องทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ความกดดัน จะตกมาที่ลูกน้อง

ดังนั้น☝️ หัวหน้าจะต้องทำตัวเป็นโค้ชที่ดี รู้จักสอน รู้จักให้กำลังใจลูกน้อง นะคะ แล้วเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง

#อีกข้อนึง ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ ระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานขององค์กร บางบริษัทที่หุยได้เข้าไปโค้ช …

หุยกลับพบว่า บริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรุ่นสู่รุ่น ยังไม่มีระบบการจัดการที่เหมาะสมที่จะลดเวลาการทำงานลงได้ รวมไปถึงการส่งมอบงาน ที่เป็นมาตรฐาน

ขอยกตัวอย่าง เช่น สตาร์บัค มีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมาก พนักงานถูกเทรนมาด้วยสิ่งเดียวกัน จึงทำให้พนักงานไม่เกิดความสับสน ลูกน้องก็จะหมดไฟน้อยลง ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวเร็ว

หากบริษัท มีมาตารฐานการจัดการและการส่งมอบงานที่เป็นระบบ จะสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ลูกน้องและหัวหน้า จะเกิดความสุขมีพลังในการทำงานต่อไป อีกครั้งค่ะ

#โค้ชหุย
#MasterBusinessCoach
#แม่เหล็กพลังบวก
#BusinessBreakthru

Leave a Reply