Coadh Hui

รัตนา ธนสารกิจ (โค้ชหุย)

Business Coach ระดับ Master Coach

About Me

โค้ชหุย

โค้ชหุย รัตนา ธนสารกิจ Business Coach ระดับ Master Coach ทีม Business Breakthru ธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาและโค้ชชิ่งทีมผู้นำขององค์กร SMEs ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 3 ปี

รัตนา

จากชีวิตวัยเด็กที่เกิดมาในครอบครัวธุรกิจ SMEs คุณพ่อทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานเล็กๆ ย่านยศเส ตอนป.5 คุณพ่อได้เปิดโรงงานทอผ้ายืด เล็กๆ มีคนงาน 4 คนและเครื่องทอผ้า 4 เครื่องย่านตรอกจันทน์ หลังเลิกเรียนในวัย 12 ปี 

โค้ชหุยได้เริ่มช่วยคุณพ่อ คุณแม่ทำงานเป็นต้นมา เฝ้าเครื่องทอผ้า หลังเลิกเรียนถึงเที่ยงคืน และทำงานเสมียน เช็คของเข้าออก เปิดบิล คิดค่าแรงพนักงาน จ่ายเงินเดือน เป็นต้น หลังอายุ 19 ปี ธุรกิจครอบครัวเติบโต ทำให้โค้ชหุยได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้เรียนแบบสบาย เพราะได้ทำงาน เป็นแม่บ้านทำความสะอาด หอพักของมหาวิทยาลัย และได้ทำงานเป็น Admin ทั่วไป ในสำนักงาน ทนายความ Salzburg, Ray and Burgman ที่ Los Angeles เป็นเวลา 3 ปี 

Business Coach

หลังจากนั้นกลับมา เรียนต่อปริญญาโทภาคค่ำที่ ม.ABAC พร้อมทั้งทำงาน ตำแหน่ง Merchandiser ด้านเครื่องนุ่งห่มให้กับหลายบริษัท ทำให้โค้ชหุยได้เข้าใจ และเห็นใจอย่างลึกซึ้ง ถึงปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs และพนักงาน ว่ามีปัญหา และความเครียด ความกังวลมากมายเพียงใด และความทุกข์นั้น ได้ส่งผลถึงชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และ สุขภาพด้วย

ปัจจุบัน โค้ชหุยได้เคยเป็นที่ปรึกษาและโค้ชทีมธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ ประเทศแคนาดา มากกว่า 20 บริษัท 

ธนสารกิจ

เช่น บริษัท Canifa (ประเทศเวียดนาม) BB Maternity (ประเทศเวียดนาม) ESRI Vietnam Cititex เป็นต้น มูลค่าของ Port ธุรกิจที่ดูแลในปัจจุบัน มากกว่า 10,000 ล้านบาท และ ธุรกิจเหล่านี้เติบโตหรือลดความสูญเสีย 10-200% ใน 4-6 เดือน เป้าหมายในชีวิตของโค้ชหุย คือ ทำให้ ธุรกิจของลูกค้า SMEs เติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และทีมงาน มีความสุข ซึ่งจะนำพาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และมีความสุข

นอกจากนี้ โค้ชหุย ยังมีเป้าหมายในการนำพาเด็กๆ และผู้ให้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง และสามารถนำพาตนเอง ไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข โดยโค้ชหุยได้ เป็นผู้เขียนหนังสือ สอนลูกให้ชนะโลก (ปัจจุบันเป็นออนไลน์คอร์ส) ปลุกอัจฉริยภาพให้ลูก และรอให้คลอดก่อนก็สายเสียแล้ว โดยใช้นามในการเขียนว่า Rattana Mnshang (รัตนา แม่น้องแชง) ซึ่งเป็นนามที่ใช้เขียนในฐานะ ผู้ปกครองจิตอาสา ที่ช่วยแบ่งปันให้คำปรึกษา ในเวบบอร์ดของโมมี่พีเดีย ในช่วงปี 2549-2552 ก่อนที่จะมาเขียนใน FACEBOOK ในนาม Rattana Mnshang และ เพจ สอนลูกให้ชนะ “โลก” และ โค๊ชหุย Business/Personal & Family Success Coach โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน

 

Coach Hui

Experience

London School of Facshio Design

อจ. ด้านการสร้างและบริหารธุรกิจแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม วิทยา London School of Facshio Design กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

บริษัท ESRI Vietnam

ที่ปรึกษาในการจัดตั้งและบริหาร บริษัท ESRI Vietnam กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ปราณลีสปา ในเครือ บอดี้เชพ

ที่ปรึกษาในการก่อตั้งและบริหาร ปราณลีสปา ในเครือ บอดี้เชพ

บริษัท PwC ประเทศไทย จำกัด

ที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ Worldtrade Management Service บริษัท PwC ประเทศไทย จำกัด

บริษัท Leisure Apparels Co.,Ltd

ผู้จัดการสาขาประจำประเทศเวียดนาม บริษัท Leisure Apparels Co.,Ltd คุมการผลิต 12 โรงงาน เดือนละ 300,000 ตัว

Education

       การศึกษาและการพัฒนาตนเอง : โค้ชหุยมีความเชื่อว่า ธุรกิจและโลกเรานั้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่จะนำพาองค์กรธุรกิจ ทีมงาน และผู้คนให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้สำเร็จและมีความสุขนั้น คนเป็นโค้ชจะต้องมีการพัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ลูกค้ามากที่สุด จึงเป็นที่มาของการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง

MBA Assumption University Thailand

Master NLP Coach Michael Bolduc Thailand

Entrepreneur Master Class : Vince Tan

Master NLP Coach Michael Bolduc Thailand

Mind Control Master Class : Vince Tan

Sales and Leadership Mastery : Coach Rommie (Certified Course of Blaire Singer)

Powerful Sales Presentation : Coach Rommie (Certified Course of Blaire Singer)

NLP Practioner Course : Michael Bolduc Thailand

Success Coach : Michael Bolduc Thailand

Mind Power : Michael Bolduc Thailand

The Secret of Millionaire Mind : T Harv Aker

Communication and Advance Communication : Landmark Education

Landmark Forum and Advance Course : Landmark Education

Spa Business Management ( Chiva-som Academy)

Facial and Beauty Treatment (Chiva-som Academy)

Holistic Treatments (Chiva-som Academy)

etc.​

Wichai Sanghiranwatana